COVID-19 Coronavirus Tracker

Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance

Updated: 4 minutes ago

1 - 99
100 - 999
1,000 - 9,999
10,000 - 49,999
50,000 - 99,999
100,000+
Statistics
Country Infected In 24h Deaths Recovered Active Cases Serious  
Country Infected In 24h Deaths Recovered Active Cases Serious
USA
3,291,786 + NA 136,671 1,460,495 NA 1,694,620
Brazil
1,804,338 + NA 70,524 1,213,512 27,916 520,302
India
822,603 + NA 22,144 516,206 NA 284,253
Russia
713,936 + NA 11,017 489,068 NA 213,851
Peru
319,646 + NA 11,500 210,638 NA 97,508
Chile
309,274 + NA 6,781 278,053 NA 24,440
Spain
300,988 + NA 28,403 NA NA NA
Mexico
289,174 + 6,891 34,191 177,097 4,867 77,886
UK
288,133 + NA 44,650 NA NA NA
Iran
252,720 + NA 12,447 215,015 NA 25,258
South Africa
250,687 + NA 3,860 118,232 NA 128,595
Pakistan
243,599 + NA 5,058 149,092 NA 89,449
Italy
242,639 + NA 34,938 194,273 NA 13,428
Saudi Arabia
226,486 + NA 2,151 163,026 NA 61,309
Turkey
210,965 + NA 5,323 191,883 NA 13,759
Germany
199,588 + NA 9,130 184,500 500 5,958
Bangladesh
178,443 + NA 2,275 86,406 NA 89,762
France
170,752 + NA 30,004 78,388 NA 62,360
Colombia
140,776 + NA 4,925 58,800 NA 77,051
Canada
107,126 + NA 8,759 70,901 NA 27,466
Qatar
102,630 + NA 146 98,233 NA 4,251
Argentina
94,060 + NA 1,774 38,984 NA 53,302
China
83,587 + 2 4,634 78,623 14 330
Egypt
80,235 + NA 3,702 23,274 NA 53,259
Sweden
74,898 + NA 5,526 NA NA NA
Iraq
72,460 + NA 2,960 41,380 NA 28,120
Indonesia
72,347 + NA 3,469 33,529 NA 35,349
Ecuador
65,018 + NA 4,939 29,577 NA 30,502
Belarus
64,604 + NA 454 54,254 NA 9,896
Belgium
62,357 + NA 9,781 17,179 NA 35,397
Kazakhstan
54,747 + NA 264 31,815 NA 22,668
UAE
54,050 + NA 330 43,969 NA 9,751
Oman
53,614 + NA 244 34,225 NA 19,145
Kuwait
53,580 + NA 383 43,214 NA 9,983
Philippines
52,914 + NA 1,360 13,230 NA 38,324
Ukraine
52,043 + NA 1,345 24,800 NA 25,898
Netherlands
50,840 + NA 6,136 NA NA NA
Portugal
45,679 + NA 1,646 30,350 NA 13,683
Singapore
45,614 + NA 26 41,780 NA 3,808
Bolivia
45,565 + 1,452 1,702 13,918 564 29,945
Panama
43,257 + NA 863 21,426 NA 20,968
Dominican Republic
41,915 + NA 864 20,830 NA 20,221
Poland
37,216 + NA 1,562 26,048 NA 9,606
Israel
36,266 + NA 351 18,613 NA 17,302
Afghanistan
34,194 + NA 971 20,882 NA 12,341
Switzerland
32,690 + NA 1,966 29,400 NA 1,324
Bahrain
32,039 + NA 104 27,213 NA 4,722
Romania
31,381 + NA 1,847 21,129 NA 8,405
Nigeria
31,323 + NA 709 12,795 NA 17,819
Armenia
30,903 + NA 546 18,709 NA 11,648
Guatemala
27,619 + NA 1,139 4,024 NA 22,456
Honduras
27,053 + 669 750 2,850 71 23,453
Ireland
25,589 + NA 1,744 23,364 NA 481
Ghana
23,834 + NA 135 19,212 NA 4,487
Azerbaijan
22,990 + NA 292 14,093 NA 8,605
Japan
20,719 + NA 982 17,652 NA 2,085
Moldova
18,924 + NA 635 12,188 NA 6,101
Austria
18,709 + NA 706 16,808 NA 1,195
Algeria
18,242 + NA 996 13,124 NA 4,122
Serbia
17,728 + NA 370 13,651 NA 3,707
Nepal
16,649 + NA 35 8,011 NA 8,603
Morocco
15,328 + NA 243 11,827 NA 3,258
Cameroon
14,916 + NA 359 11,525 NA 3,032
S. Korea
13,373 + 35 288 12,144 79 941
Czechia
13,001 + NA 352 8,208 NA 4,441
Denmark
12,946 + NA 609 12,077 NA 260
Côte d"Ivoire
12,052 + NA 81 6,080 NA 5,891
Uzbekistan
12,027 + NA 54 7,530 NA 4,443
Sudan
10,204 + NA 649 5,277 NA 4,278
Australia
9,549 + 190 107 7,730 154 1,712
Kenya
9,448 + NA 181 2,733 NA 6,534
Kyrgyzstan
9,358 + NA 122 3,134 NA 6,102
El Salvador
9,142 + NA 249 5,428 NA 3,465
Norway
8,974 + NA 252 8,138 NA 584
Venezuela
8,803 + NA 83 2,671 NA 6,049
Malaysia
8,696 + NA 121 8,511 NA 64
DRC
7,905 + NA 189 3,513 NA 4,203
Senegal
7,882 + NA 145 5,311 NA 2,426
Macedonia
7,777 + NA 368 3,960 NA 3,449
Finland
7,279 + NA 329 6,800 NA 150
Ethiopia
7,120 + NA 124 2,430 NA 4,566
Bulgaria
6,964 + NA 267 3,308 NA 3,389
Costa Rica
6,845 + NA 26 2,110 NA 4,709
Haiti
6,617 + 35 135 2,590 131 3,892
Tajikistan
6,457 + NA 55 5,115 NA 1,287
Bosnia
6,402 + NA 216 3,037 NA 3,149
Guinea
5,969 + NA 37 4,732 NA 1,200
Gabon
5,942 + NA 46 3,004 NA 2,892
French Guiana
5,704 + NA 23 2,785 NA 2,896
Palestine
5,551 + NA 27 536 NA 4,988
Mauritania
5,203 + NA 146 2,111 NA 2,946
Djibouti
4,968 + NA 56 4,689 NA 223
Luxembourg
4,777 + NA 110 4,086 NA 581
Central African Republic
4,259 + NA 53 1,142 NA 3,064
Hungary
4,223 + NA 593 2,941 NA 689
Madagascar
4,143 + NA 34 2,183 NA 1,926
Greece
3,732 + NA 193 1,374 NA 2,165
Croatia
3,532 + NA 117 2,377 NA 1,038
Albania
3,278 + NA 85 1,875 NA 1,318
Thailand
3,202 + NA 58 3,087 NA 57
Equatorial Guinea
3,071 + NA 51 842 NA 2,178
Somalia
3,038 + NA 92 1,209 NA 1,737
Nicaragua
2,846 + NA 91 1,993 NA 762
Paraguay
2,736 + NA 20 1,256 NA 1,460
Mayotte
2,711 + NA 37 2,480 NA 194
Maldives
2,617 + NA 13 2,238 NA 366
Sri Lanka
2,454 + NA 11 1,980 NA 463
Cuba
2,413 + NA 86 2,249 NA 78
Mali
2,404 + NA 121 1,650 NA 633
Lebanon
2,082 + NA 36 1,402 NA 644
Malawi
2,069 + NA 31 379 NA 1,659
Congo
2,028 + NA 47 589 NA 1,392
South Sudan
2,021 + NA 38 333 NA 1,650
Estonia
2,013 + NA 69 1,894 NA 50
Zambia
1,895 + NA 42 1,348 NA 505
Iceland
1,886 + NA 10 1,859 NA 17
Slovakia
1,870 + NA 28 1,481 NA 361
Lithuania
1,861 + NA 79 1,569 NA 213
Guinea-Bissau
1,842 + NA 26 773 NA 1,043
Slovenia
1,793 + NA 111 1,429 NA 253
Sierra Leone
1,613 + NA 63 1,133 NA 417
Cabo Verde
1,591 + NA 19 730 NA 842
New Zealand
1,543 + 1 22 1,497 NA 24
Hong Kong
1,404 + NA 7 1,187 NA 210
Yemen
1,380 + NA 364 630 NA 386
Libyan Arab Jamahiriya
1,342 + NA 38 307 NA 997
Benin
1,285 + NA 23 333 NA 929
Swaziland
1,257 + NA 18 633 NA 606
Rwanda
1,252 + NA 3 635 NA 614
Tunisia
1,240 + NA 50 1,067 NA 123
Jordan
1,173 + NA 10 986 NA 177
Latvia
1,165 + NA 30 1,019 NA 116
Mozambique
1,111 + NA 9 344 NA 758
Niger
1,099 + NA 68 978 NA 53
Burkina Faso
1,020 + NA 53 862 NA 105
Montenegro
1,019 + NA 19 320 NA 680
Cyprus
1,013 + NA 19 839 NA 155
Uganda
1,006 + NA NA 938 NA 68
Uruguay
985 + NA 29 886 NA 70
Georgia
973 + NA 15 846 NA 112
Liberia
963 + NA 47 400 NA 516
Zimbabwe
942 + NA 13 320 NA 609
Chad
874 + NA 74 789 NA 11
Andorra
855 + NA 52 803 NA NA
Jamaica
753 + NA 10 605 NA 138
Sao Tome and Principe
727 + NA 14 284 NA 429
Suriname
726 + NA 18 481 NA 227
Diamond Princess
712 + NA 13 651 NA 48
Togo
710 + NA 15 494 NA 201
San Marino
699 + NA 42 656 NA 1
Malta
674 + NA 9 658 NA 7
Namibia
668 + NA 1 25 NA 642
Channel Islands
577 + NA 47 512 NA 18
Réunion
571 + NA 3 472 NA 96
Tanzania
509 + NA 21 183 NA 305
Angola
458 + NA 23 117 NA 318
Taiwan
451 + NA 7 438 NA 6
Syrian Arab Republic
394 + NA 16 126 NA 252
Vietnam
370 + 1 NA 350 NA 20
Mauritius
342 + NA 10 330 NA 2
Isle of Man
336 + NA 24 312 NA NA
Myanmar
326 + NA 6 256 NA 64
Botswana
314 + NA 1 31 NA 282
Comoros
314 + NA 7 272 NA 35
Guyana
290 + NA 16 134 NA 140
Martinique
255 + NA 15 98 NA 142
Eritrea
232 + NA NA 107 NA 125
Mongolia
227 + NA NA 200 3 27
Cayman Islands
201 + NA 1 197 NA 3
Burundi
191 + NA 1 118 NA 72
Guadeloupe
190 + NA 14 157 NA 19
Faroe Islands
188 + NA NA 188 NA NA
Lesotho
184 + NA 1 26 NA 157
Gibraltar
180 + NA NA 176 NA 4
Bermuda
150 + NA 9 137 NA 4
Brunei
141 + NA 3 138 NA NA
Cambodia
141 + NA NA 131 NA 10
Trinidad and Tobago
133 + NA 8 120 NA 5
Bahamas
108 + 1 11 89 NA 8
Monaco
108 + NA 4 96 NA 8
Aruba
105 + NA 3 98 NA 4
Seychelles
100 + NA NA 11 NA 89
Barbados
98 + NA 7 90 NA 1
Liechtenstein
84 + NA 1 81 NA 2
Bhutan
80 + NA NA 55 NA 25
Sint Maarten
78 + NA 15 63 NA NA
Antigua and Barbuda
74 + NA 3 57 NA 14
Turks and Caicos Islands
66 + NA 2 11 NA 53
Gambia
64 + NA 3 34 NA 27
French Polynesia
62 + NA NA 60 NA 2
Macao
46 + NA NA 45 NA 1
Saint Martin
43 + NA 3 37 NA 3
Belize
37 + 4 2 20 NA 15
Saint Vincent and the Grenadines
29 + NA NA 29 NA NA
Fiji
26 + NA NA 18 NA 8
Curaçao
25 + NA 1 24 NA NA
Timor-Leste
24 + NA NA 24 NA NA
Grenada
23 + NA NA 23 NA NA
Saint Lucia
22 + NA NA 19 NA 3
New Caledonia
21 + NA NA 21 NA NA
Lao People"s Democratic Republic
19 + NA NA 19 NA NA
Dominica
18 + NA NA 18 NA NA
Saint Kitts and Nevis
17 + NA NA 15 NA 2
Falkland Islands (Malvinas)
13 + NA NA 13 NA NA
Greenland
13 + NA NA 13 NA NA
Holy See (Vatican City State)
12 + NA NA 12 NA NA
Montserrat
11 + NA 1 10 NA NA
Papua New Guinea
11 + NA NA 8 NA 3
Western Sahara
10 + NA 1 8 NA 1
MS Zaandam
9 + NA 2 NA NA 7
British Virgin Islands
8 + NA 1 7 NA NA
Caribbean Netherlands
7 + NA NA 7 NA NA
St. Barth
6 + NA NA 6 NA NA
Anguilla
3 + NA NA 3 NA NA
Saint Pierre Miquelon
2 + NA NA 1 NA 1
World Cases Comparison

Chart showing cases, death & recover comparison.

  • Active
  • Recovered
  • Deaths
10 Jun, 2020
9 Jul, 2020
  • Active
  • Recovered
  • Deaths
10 Jun, 2020
9 Jul, 2020
Global Ratio

Data shown which country are most affected.

USA
26.07%
3,291,786
Brazil
14.29%
1,804,338
India
6.52%
822,603
Russia
5.65%
713,936
Peru
2.53%
319,646
Chile
2.45%
309,274
Spain
2.38%
300,988
Mexico
2.29%
289,174
UK
2.28%
288,133
Least Affected Countries
Country
Confirmed
Recovered
Deaths
British Virgin Islands
8
7
1
Caribbean Netherlands
7
7
NA
St. Barth
6
6
NA
Anguilla
3
3
NA
Saint Pierre Miquelon
2
1
NA